หน้าแรก / คลังความรูั / องค์ความรู้ปีงบประมาณ 2560
Articles 
Showing: 1-3 of 3  
document การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง ” ความรู้...
(rating) (09 Aug, 2017) (1034) (0)
document แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) – ให้นำวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายมาปรับเป็นชื่อเรื่อง ...
(Not rated) (09 Aug, 2017) (705) (0)
document แนวทางการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่
การเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ (KM) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1. บทคัดย่อ วัตถุประสงค์................................(เขียนเป็นข้อ...
(Not rated) (09 Aug, 2017) (698) (0)