หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์
Articles 
Showing: 1-15 of 21    »»
document ความเป็นมาของกลุ่ม Service Mind
(Not rated) (17 Jun, 2016) (1721) (0)
document ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ
(rating) (17 Jun, 2016) (1957) (3)
document แจ้งเกณฑ์การสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับปรับเปลี่ยนเกณฑ์จ้า
ตามที่คณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม และได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการสรรหา...
(rating) (17 Jun, 2016) (1722) (0)
document รูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57
ขอแจ้งรูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57 ให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมจ้า
(rating) (17 Jun, 2016) (2017) (0)
document เตรียมพร้อมเข้าร่วมการสรรหา Best Practice ปี 57
ขอแจ้งสมาชิก KM กลุ่มที่สนใจเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ในปี 57 ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง ดูรายละเอียดตามขั้นตอนนี้ได้เลยจ้า
(rating) (17 Jun, 2016) (1827) (0)
document เขิญชวนส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2557 จ้า
ใกล้ถึงเวลาของกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 2557 แล้วจ้า สำหรับกลุ่มความรู้ใดที่สนใจเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ...
(rating) (17 Jun, 2016) (1104) (0)
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
            มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
(rating) (17 Jun, 2016) (1225) (0)
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
             คณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...
(rating) (17 Jun, 2016) (1298) (0)
document ขอเชิญคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกา รจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th)
       กองนโยบายและแผนกำหนดจัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th)...
(rating) (17 Jun, 2016) (1001) (0)
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย
รูป
(rating) (17 Jun, 2016) (954) (0)
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลอันดับที่ 1จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ IFRC
(rating) (17 Jun, 2016) (1103) (0)
document เกร็ดความรู้ !
(Not rated) (17 Jun, 2016) (1037) (0)
document ขอเชิญชวนส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ 2558
(Not rated) (17 Jun, 2016) (955) (0)
document โครงการ เรื่อง “ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากเครือข่ายการศึกษาทั่วไป ”
(Not rated) (17 Jun, 2016) (1327) (0)
document ที่มาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
                             
(Not rated) (17 Jun, 2016) (867) (0)