หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556 / คณะวิทยาการจัดการ / กลุ่มฝ่ายวิชาการ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ

        
Views: 415
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 23 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Updated: 23 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Others in this Category
document รายชื่อสมาชิก ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document ปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document กระบวนการให้บริการ
document สร้างบรรยากาศในการให้บริการ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย
document คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ