รูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57

ขอแจ้งรูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57 ให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมจ้า