ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

 
  folder กลุ่มจิปาถะ (4)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มครูสีฟ้า (7)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่ม ๙ หน้า (5)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
  folder กลุ่มดอกปีป (23)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ของกลุ่ม และองค์ความรู้ที่ได้
 


แสดง: 1-6 จาก 6  
บทความ (Articles)
document รายงานการประชุม ของกลุ่ม ๙ หน้า ครั้งที่ 1/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่ม๙หน้า ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 21 Jun, 2013 ดู (Views): 218 ความคิดเห็น (Comments): 0
document ที่มาการตั้งกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม....^^
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนักปฏิบัติ  ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ      ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถือเป็น 1 ใน 3
rating 25 Jul, 2013 ดู (Views): 96 ความคิดเห็น (Comments): 0
document ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 7 ขั้นตอน ครูสีฟ้า
1.      การบ่งชี้ความรู้ 1.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (อธิบายวิธีการในการบ่งชี้ความรู้...
rating 29 Aug, 2013 ดู (Views): 126 ความคิดเห็น (Comments): 0
document ที่มาการตั้งกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม.....^^
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนักปฏิบัติ  ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ      ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถือเป็น 1 ใน 3
rating 29 Aug, 2013 ดู (Views): 129 ความคิดเห็น (Comments): 0
document แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 7 ขั้นตอน......
 
rating 25 Jul, 2013 ดู (Views): 130 ความคิดเห็น (Comments): 0
document แผนการจัดการความรู้กลุ่มครูสีฟ้าค่ะ
ยังไม่ถูกจัดอันดับ (Not rated) 19 May, 2014 ดู (Views): 38 ความคิดเห็น (Comments): 0


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391