ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

วารสาร วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์

เพิ่มความคิดเห็น (Add comment)
ดู (Views): 551
โหวต (Votes): 0
ความคิดเห็น (Comments): 0
Posted: 26 Sep, 2008
by:
Updated: 26 Sep, 2008
by:
ฐานข้อมูล Web of Science •
[ ISI Web of Knowledge ]
ISI Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารไม่น้อยกว่า 8,500 รายชื่อให้ข้อมูลมากว่า 1 ล้านระเบียน ตั้งแต่ปี 2001-2005 ได้แก่
- Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)--2001-present
- Social Sciences Citation Index (SSCI)--2001-present
- Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)--2001-present
คลิกที่นี่..เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูล ISI Web of Science
ฐานข้อมูล Web of Science
การให้บริการ
   • บริการภายในสำนักวิทยบริการ อาจารย์สามารถติดต่อ ขอใช้บริการได้ที่ ห้อง File Server ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยบริการ
   • บริการภายนอก สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการ http://library.ssru.ac.th หรือที่ ฐานข้อมูล ISI Web of Science
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล เพื่อศึกษาก่อนการใช้งานจริง สามารถเปิดดูได้ที่นี่
   • คู่มือการสืบค้น *.pdf

บทความอื่นในหมวดหมู่เดียวกัน (Others in this Category)
document เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ
document ก่อนอื่น!มารู้จักห้องสมุดกันเถอะ
document จะสมัครสมาชิกห้องสมุดต้องทำอย่างไร?
document อยากยืมหนังสือสักเล่มในห้องสมุดต้องทำอย่างไรค่ะ?
document มีบริการ Internet มั้ย? แล้วต้องทำอย่างไร?
document ใช้บริการ ยืมC-D หรือสื่อเทคโลยีสารสนเทศ
document มีอะไรบ้างในห้องสื่ออิเล็กโทรนิกส์ที่ห้องสมุด
document ทำวิจัยอยู่ จะมีหนังสือวิจัยในห้องสมุดมั้ย?
document มารู้จักหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book
document มารู้จักวิธีการสืบค้นวิทยานิพนธ์กัน เร็วๆๆๆๆๆๆๆ
document การใช้บริการโสตทัศนวัสดุ
document สนุกกับข่าวออนไลน์ ของห้องสมุดสวนสุนันทา
document ค้นหาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ กันเถอะ


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391