ค้นหา (Search):
ค้นหาแบบละเอียด (Advanced search)
เลือกตามหมวดหมู่ (Browse by category):

แบบบันทึกเรื่องเล่า

เพิ่มความคิดเห็น (Add comment)
ดู (Views): 219
โหวต (Votes): 0
ความคิดเห็น (Comments): 0
Posted: 24 Aug, 2012
by: นายอนุพันธ์ ส.ส.
Updated: 24 Aug, 2012
by: นายอนุพันธ์ ส.ส.
         กลุ่ม Smile ranger ขบวนการยิ้มแฉ่ง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทีการให้สมาชิกในกลุ่ม เล่าถึงเรื่องที่สมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สึกประทับใจ ซึ่งสมาชิกทุกคนจะนำเรื่องต่างๆที่ได้ปฏิบัติแล้วผู้มาติดต่อประทับใจให้เพื่อนๆในกลุ่มทราบ แล้วในเพื่อนๆในกลุ่มนำวิธีที่ดีไปดำเนินการปฏิบัติเป็นแบบแผน
 
 
ไฟล์แนบ (Attached files)
file storysmial.pdf (138 kb)

บทความอื่นในหมวดหมู่เดียวกัน (Others in this Category)
document รายชื่อสมาชิกและบทบาทหน้าที่
document แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 บริหารจัดการเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
document แบบเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติของตนกับผู้พร้อมให้
document รายงานการประชุม การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1/2555
document สรุปการประชุม การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
document สรุปการประชุม การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
document สกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มความรู้ Smile ranger ขบวนการยิ้มแฉ่ง
document แบบการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์รายบุคคล


 
  2010 Suan Sunandha Rajabhat University All rights reserved.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-243-2246-7 ต่อ 236,237 โทรสาร : 02-241-5391