หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / สำนักงานอธิการบดี / สมรรถนะของบุคลากรกองนโยบายและแผน (กองนโยบายและแผน)
Articles 
Showing: 1-3 of 3  
document ที่มาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
(Not rated) (10 Mar, 2016) (326) (0)
document การบ่งชี้ความรู้
(Not rated) (10 Mar, 2016) (370) (0)
document สรุปการประชุมการจัดการความรู้ของกองนโยบายและแผน
(Not rated) (07 Jul, 2016) (382) (0)