หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM
Articles 
Showing: 1-14 of 14  
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21
            ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์...
(Not rated) (15 Oct, 2019) (51) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20
              มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้...
(Not rated) (15 Oct, 2019) (44) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19
          มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กร การเรียนรู้...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (46) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18
              ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (42) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 17...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (85) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16
            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (82) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการการจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๑๕...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (82) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14
             ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (77) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13
              การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 13...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (114) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือ Mini_UKM เกิดจากความร่วมมือระหว่างความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (86) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11
              เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หรือ Mini_UKM...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (89) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (95) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9
           ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (89) (0)
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐ จำแนกตามองค์ความรู้ ...
(Not rated) (16 Oct, 2019) (87) (0)