หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM
Articles 
Showing: 16-20 of 20    ««
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (111) (0)
document รายงานสรุปผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Mini_UKM...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (114) (0)
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Mini_UKM ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา Mini_UKM ครั้งที่...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (115) (0)
document รายนงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนครพนม
    มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Mini_UKM ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา Mini_UKM ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (127) (0)
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐ จำแนกตามองค์ความรู้ ...
(Not rated) (16 Sep, 2020) (317) (0)
document รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 23
     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่...
(Not rated) (05 Oct, 2021) (7) (0)