หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552
  การจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2552
 
  folder สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1)
  folder การจัดการความรู้สายสนับสนุนวิชาการ
รวบรวมกลุ่มความรู้ของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
  folder ข่าวสารเผยแพร่ KM 2552 (3)
แหล่งรวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของชุมชน SSRU.KM
 
 
Articles 
Showing: 1-1 of 1  
document สิทธิการลา พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สิทธิการลาของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทการลา ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน ( 1 ต.ค. - 30 ก.ย. ของปีถัดไป ) ...
(rating) (11 Aug, 2009) (2001) (1)