หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ

        
Views: 1893
Votes: 5
Comments: 3
Posted: 30 Jul, 2014
by: ยุระเกตุ ธ.
Updated: 17 Jun, 2016
by: ยุระเกตุ ธ.

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ KM หน้าตาใหม่ปี 2014 ค่ะ

Showing: 1-3 of 3  
Comments
27 Aug, 2014   |  chanida.chi
เว็บใหม่สวยดี ค่ะ

13 Aug, 2014   |  wathinee.ra
สุดยอดไปเลยจ้า

31 Jul, 2014   |  niphonth
สวยดีครับ

Others in this Category
document แจ้งเกณฑ์การสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับปรับเปลี่ยนเกณฑ์จ้า
document รูปแบบการจัดกิจกรรม KM SHOW & SHARE ปี 57
document เตรียมพร้อมเข้าร่วมการสรรหา Best Practice ปี 57
document เขิญชวนส่งกลุ่มเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ปีงบประมาณ 2557 จ้า
document แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
document คู่มือการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
document ขอเชิญคุณวิศาสตร์ของกลุ่มความรู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อกา รจัดการความรู้ (www.km.ssru.ac.th)
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัย
document KM รูปภาพ จิตอาสารรับรางวัลอันดับที่ 1จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ IFRC
document เกร็ดความรู้ !
document ขอเชิญชวนส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ 2558
document โครงการ เรื่อง “ศึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากเครือข่ายการศึกษาทั่วไป ”
document ที่มาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
document ที่มาของกลุ่มพัฒนาศิษย์เก่า
document การบ่งชี้ความรู้ (ปรัปบรุงเว็บไซต์)
document การบ่งชี้ความรู้ (ระบบฐานข้อมูล)
document การแสวงหาความรู้
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
document ความเป็นมาของกลุ่ม Service Mind
document การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ