จุลสารชุมชน SSRU.KM ฉบับที่ 6

        
Views: 289250
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 03 Jul, 2008
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 03 Jul, 2008
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
จุลสารฉบับนี้เราได้นำผลจากการประชุมคุณอำนวยของกลุ่มความรู้ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งเป็นการรายงานว่ากลุ่มความรู้แต่ละกลุ่มมีรการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว นอกจากนี้เรายังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มความรู้ ที่มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. และในช่วงท้ายเราได้นำข้อคิดดีๆ ในการจัดการความรู้มาฝากสมาชิกชุมชน SSRU.KM เช่นเคยค่ะ
Attached files
file (6)._pmd.pdf (188 kb)
Others in this Category
document จุลสารชุมชน SSRU.KM ฉบับปฐมฤกษ์
document จุลสารชุมชน SSRU.KM ฉบับที่ 2
document จุสารชุมชน SSRU.KM ฉบับที่ 3
document จุลสารชุมชน SSRU.KM ฉบับที่ 4
document จุลสารชุมชน SSRU.KM ครั้งที่ 5
document จุลสารชุมชน SSRU.KM ฉบับที่ 7
document จุลสารชุมชน SSRU.K ฉบับที่ 8
document จุลสารชุมชน ssru.km ฉบับที่ 9