วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
 
  folder กลุ่มพัฒนาคนพัฒนางาน : R2R (3)
รวบรวมข้อมูลผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มการให้บริการเพื่อพัฒนาระบบงานสนับสนุนวิชาการ ; one stop (12)
รวบวรมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่จำเป็น
  folder กลุ่มการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน (3)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
Articles 
Showing: 1-2 of 2  
document แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย 56
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย 56
(Not rated) (25 Jul, 2014) (290) (0)
document แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2556
แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2556
(Not rated) (25 Jul, 2014) (376) (0)