วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 
  folder กลุ่มจิปาถะ (5)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่มครูสีฟ้า (7)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
  folder กลุ่ม ๙ หน้า (5)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มความรู้ และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
  folder กลุ่มดอกปีป (23)
รวบรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ของกลุ่ม และองค์ความรู้ที่ได้
 
 
Articles 
Showing: 1-6 of 6  
document รายงานการประชุม ของกลุ่ม ๙ หน้า ครั้งที่ 1/2556
  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กลุ่ม๙หน้า ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม
(Not rated) (21 Jun, 2013) (534) (0)
document ที่มาการตั้งกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม....^^
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนักปฏิบัติ  ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ      ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถือเป็น 1 ใน 3
(rating) (25 Jul, 2013) (417) (0)
document ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 7 ขั้นตอน ครูสีฟ้า
1.      การบ่งชี้ความรู้ 1.1 รายละเอียดผลการดำเนินงาน (อธิบายวิธีการในการบ่งชี้ความรู้...
(rating) (29 Aug, 2013) (552) (0)
document ที่มาการตั้งกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม.....^^
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนนักปฏิบัติ  ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ      ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ถือเป็น 1 ใน 3
(rating) (29 Aug, 2013) (498) (0)
document แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม 7 ขั้นตอน......
 
(rating) (25 Jul, 2013) (562) (0)
document แผนการจัดการความรู้กลุ่มครูสีฟ้าค่ะ
(Not rated) (19 May, 2014) (386) (0)