หน้าแรก / การจัดการความรู้ / การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556 / วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ / กลุ่มเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
Articles 
Showing: 1-2 of 2  
document รายงานการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
(Not rated) (29 Oct, 2013) (856) (0)
document กลุ่มพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
(Not rated) (06 Mar, 2014) (274) (0)