แกนนำจิตอาสา สวนสุนันทาร่วมใจพร้อมรับอุทกภัย (ดร.ฐิตวันต์)

        
Views: 652
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 22 Jul, 2015
by: หนูเมียน น.ว.
Updated: 22 Jul, 2015
by: หนูเมียน น.ว.

แกนนำจิตอาสา สวนสุนันทาร่วมใจพร้อมรับอุทกภัย รับชมวีดีโอ >>> ''คลิกที่นี่''

และรายละเอียดของโครงการแกนนำจิตอาสา โหลดไฟล์เอกสาร >>>> ''คลิกที่นี่''

                                                        

Also read
document KM จิตอาสานำเสนอที่ รร ไมดาซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ห้องที่ 2 10.30 – 11.15 น.

Others in this Category
document ด้วยความเป็นจิตอาสา ทั้งอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสังคมและประเทศชาติ
document โครงการแกนนำจิตอาสา สวนสุนันทาร่วมใจพร้อมรับอุทกภัย
document KM จิตอาสานำเสนอที่ รร ไมดาซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ห้องที่ 2 10.30 – 11.15 น.
document แผนการจัดการความรู้ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และแผนการจัดการความรู้ 7 การเรียนรู้ (ขั้นสรุปผล)