แผนการจัดการความรู้ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และแผนการจัดการความรู้ 7 การเรียนรู้ (ขั้นสรุปผล)

        
Views: 759
Votes: 1
Comments: 0
Posted: 23 Jul, 2015
by: หนูเมียน น.ว.
Updated: 23 Jul, 2015
by: หนูเมียน น.ว.

แผนการจัดการความรู้ 6  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่  รร ไมดา  และ 7

Attached files
file A.Ice_(1).pdf (96 kb)
Others in this Category
document ด้วยความเป็นจิตอาสา ทั้งอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสังคมและประเทศชาติ
document โครงการแกนนำจิตอาสา สวนสุนันทาร่วมใจพร้อมรับอุทกภัย
document แกนนำจิตอาสา สวนสุนันทาร่วมใจพร้อมรับอุทกภัย (ดร.ฐิตวันต์)
document KM จิตอาสานำเสนอที่ รร ไมดาซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ห้องที่ 2 10.30 – 11.15 น.