หน้าแรก / การจัดการความรู้ / รายงานสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM / รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17

รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 17

        
Views: 85
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.
Updated: 16 Oct, 2019
by: สาครวรรณศักดิ์ ฝ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ
กลุ่มที่ 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based Education)
กลุ่มที่ 3 เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ
กลุ่มที่ 4 Big data Analysis for QA Development System

Attached files
file Mini_UKM17.rar (48.29 mb)
Others in this Category
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 21
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 20
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 19
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 16
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 15
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 14
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 13
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 12
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 11
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 10
document รายงานผลการสัมมนาเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 9
document สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ – ๒๐