กระบวนการให้บริการ

        
Views: 870
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 23 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Updated: 23 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Others in this Category
document รายชื่อสมาชิก ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document ปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
document สร้างบรรยากาศในการให้บริการ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย
document คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ
document เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ