เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ

        
Views: 507
Votes: 0
Comments: 0
Posted: 30 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Updated: 30 Aug, 2013
by: ภฮงสุพัฒนโชค น.ว.
Others in this Category
document รายชื่อสมาชิก ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document ปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ FMS AA TEAM
document กระบวนการให้บริการ
document แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
document สร้างบรรยากาศในการให้บริการ ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย
document คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการ